Hiển thị tất cả 14 kết quả

Rượu mạnh

-8%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS XV – CHIVAS 15 NĂM

1,100,000 
-10%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS XV – HỘP QUÀ TẾT 2021

1,300,000 
-12%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS EXTRA 13 NĂM SHERRY CASK

750,000 
-12%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS EXTRA 13 NĂM AMERICAN RYE CASK

750,000 
-10%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS 12 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2021

720,000 
-12%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS 18 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2021

1,460,000 
-12%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS 18 BLUE – HỘP QUÀ TẾT 2021

1,620,000 
-11%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

RƯỢU CHIVAS 21 NĂM – HỘP QUÀ TẾT 2021

3,250,000 

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

Rượu Chivas 21 – Hộp Quà Tết 2020

2,900,000 
-14%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

Rượu Chivas Royal Salute 21 năm

2,150,000 
-12%

Quà Tết Doanh Nghiệp 2023

Rượu Chivas 18 năm

1,150,000 
-13%
590,000