QUÀ TẶNG CHO ĐỐI TÁC NÊN LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

QUÀ TẶNG CHO ĐỐI TÁC NÊN LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO? Bạn được cấp trên yêu cầu chọn một phần quà gửi đến đối tác tiềm năng của bạn? Vậy phải dựa trên giá trị các hợp đồng & tiềm năng tương lai của đối tác mà lựa chọn thế nào cho vừa lòng sếp […]